Πληροφορίες Φυσικής Καλλιέργειας

 

Φυτά Ανεμοθραύστες

 

Για ξερικά αγροκτήματα (φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία)

 

Δέντρα Ταχυαυξή

1)Κυπαρίσσι

2)Τούγια      

3)Λιγούστρο

 

Δέντρα Βραδυαυξή

1)Μουσμουλιά

2)Δάφνη Απόλλωνα

3)Χαρουπιά (μόνο στη νότια Ελλάδα)

 

Θάμνοι

1)Βιβουρνο ή ψευδοδάφνη

2)Κυδωνίαστρο

3)Πιττόσπορο

4)Ελέαγνος ebbingei

5)Πικροδάφνη

 

Σε ποτιστικά αγροκτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανεμοθραύστη εκτός όλων των παραπάνω και:

1)Δαφνοκερασιά

2)Βιβούρνο Lucidum

 

Φυτά χλωρής λίπανσης και φυτά βελτιωτικά του εδάφους

Προτεινόμενη εποχή σποράς για βόρεια Ελλάδα, αρχές Σεπτέμβρη εώς μέσα Οκτώβρη και ολόκληρος ο Οκτώβρης για νότια Ελλάδα

 

Για Ξερικά Αγροκτήματα

 

1)Μηδική

2)Τριφύλι Αλεξανδρινό

3)Τριφύλι Λειμώνιο

4)Λαθούρι

5)Μελίλωτος

6)Ρόβη

7)Βίκος

8)Κτηνοτροφικό κουκί

9)Κτηνοτροφικό μπιζέλι

10)Σίκαλι-κριθάρι

11)Κιχώρια

12)Ρόκα

13)Σέσκουλο


Για Ποτιστικά Αγροκτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα παραπάνω και επιπρόσθετα το Τριφύλι έρπον.

 

JoomShaper